مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمدهادی
نام خانوادگی:یوسفی غروی
شهرت:غروی
پست الکترونیک:Yousofi.Gharavi@gmail.com
آدرس وب سایت:http://www.yousofi.info
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم قرآنی

زندگی نامه

در سال 1327 هجرى شمسى در (نجف اشرف) متولد و در سال 1341 هجرى شمسى شروع به تحصیل مقدمات ادبیات عرب نزد پدرم آیة الله �حاج میرزا محمود یوسفى غروى� نمودم. پس از اتمام دروس سطوح مقدماتى، متوسط و عالى در سال 1350 به بحث خارج فقه (عبادات - صلاة الجماعه) مرحوم آیة الله خوئى، اصول (استصحاب) از ایشان، فقه (معاملات) و مکاسب (بیع و خیارات) از مرحوم امام خمینى حاضر شدم. در سال 1352 به قم منتقل شدم و مدتى بحث فقه و اصول (سید محمد صادق حسینى روحانى) و سپس بحث فقه و اصول (آیة الله سید کاظم حسینى حائرى) حاضر شدم تا بعد از سال 66 .
پس از 70 هجرى شمسى در نجف اشرف کتاب هاى ادبى �نحوى و صرفى�، منطق، اصول، فقه، تبصره، المختصر النافع و شرح لمعه، و در حوزه قم در (بخش عربى مدرسه آیة الله گلپایگانى و معهد الدراسات الاسلامیه) دروس نحو، عقائد، مفاهیم اسلامى و تاریخ اسلام و پس از انقلاب در مدرسه (حجتیه) و سپس مدرسه (امام خمینى) درس تاریخ اسلام، حدیث، نهج البلاغه، علوم قرآن، اصول فقه، حلقات شهید صدر و مکاسب تدریس داشته ام. در دانشکده تربیت مربى، عقیدتى سیاسى، دانشکده اصول الدین، قرآن، حدیث در قم و در دزفول نیز در تفسیر و علوم قرآن، اصول فقه و تاریخ اسلام تدریس داشته ام.
در نجف اشرف مقالاتى علمى، عقیدتى در مجله �أجوبة المسائل الدینیه� و در قم تحقیق و تصحیح کتاب هایى که در آثار یاد خواهد شد، داشته ام. و همچنان اشتغال تحقیقى و تالیفى در (تاریخ اسلام سیره نبوى)، (تاریخ امامان شیعه و خلفاء) و تدریس فقه مکاسب و أصول حلقات 3 در مدرسه امام خمینى قدس سره دارم.