النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الإمامة
72 بازدید
ناشر: مجمع اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1370
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در این کتاب ارزشمند موضوع امامت و رهبری و شرایط آن مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است و به تمامی شبهات وارده به این اصل پاسخ گفته است. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و سه باب است که علامه ابن میثم بحرانی آن را به نام ابوالمظفر عبدالعزیز بن جعفر نیشابوری که در آن روزگاران والی بصره بوده است تألیف نموده است عبارت آغازین این کتاب چنین است: «الحمد لله مفیض الجود و واهب وجود کل موجود الذی احاط بکل شئ علما ...» و عبارت پایانی آن هم چنین است: «و حینئذ یکون الاستنکار و الاستبعاد قبیحا و الله ولی التوفیق و العصمه ...» این کتاب فاقد تاریخ نگارش است. این کتاب به کوشش علامه شیخ محمد هادی یوسفی غروی و توسط انتشارات بنیاد اندیشه اسلامی در قم به چاپ رسیده است.