در میزگردی با حضور کارشناسان ارشد مطرح شد: وهابیت؛ فرقه ای ویرانگر و آدم کش
43 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : پویا ) اسفند 1386 - شماره 7 )(8 صفحه - از 6 تا 13)
تعداد شرکت کننده : 0