غزوة احد من نظر القرآن الکریم
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : قاسم الساعدی