شخصیت و آثار اصحاب غیر عرب امام صادق علیه السلام
57 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محسن علی خان