تدبری در قرآن در رزاقیت آفریدگار و تلاش انسان
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : عبداللطیف بهنام