نقش و موضع گیری ائمه در قیام های شیعی
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : علی رحمتی وند