نقش آمیختگی حق و باطل در سقوط فرد و جامعه از دیدگاه نهج البلاغه
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1381
نام استاد/نام دانشجو : سید روح الله صالحی ساداتی