اندیشه‏های تاریخی شیخ مفید
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : قاسم خانجانی