تحلیل و بررسی ولایت مطلقه فقیه
52 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : علی کربلایی پازوکی