اصناف المستحقین للزکاة
28 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
نام استاد/نام دانشجو : حسن مفرح‏زاده